    Debata o diakonacie

CZAS

DEBATY

W roku 2018 mija 10 lat od historycznego wydarzenia pierwszych święceń diakonatu stałego w Polsce. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej debacie pastoralnej na temat  diakonatu stałego w naszym kraju. Pochylimy się nad kwestiami historycznymi i teologicznymi, ale przede wszystkim porozmawiamy o roli tej posługi w naszym Kościele i wyzwaniach jakie przed nią stoją. Organizatorami wydarzenia są Wydział Teologiczny UMK w Toruniu oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

 

Zamiast wstępu:

Diakonat stały w Kościele w Polsce ma bardzo krótką historię i wciąż trudno mówić o jego dynamicznym rozwoju. Od uchwalenia pierwszego dokumentu Episkopatu Polski w sprawie przywrócenia tej instytucji w naszym kraju minęło 16 lat. Pierwszy diakon stały został wyświęcony w roku 2008 w Toruniu. W tym samym roku święcenia diakonatu otrzymali dwaj inni żonaci mężczyźni. Zaraz potem Toruński Ośrodek Formacji Diakonów Stałych w Przysieku - skąd wywodzą się owi pierwsi wyświęceni - zawiesił działalność. W kilku diecezjach rozpoczęto wówczas indywidualne programy formacyjne dla kandydatów do diakonatu stałego. W wielu innych nie zdecydowano się na podobne działanie - nie widząc miejsca dla posługi diakonów stałych. Jaka więc będzie przyszłość diakonatu stałego w Polsce?

 

 

 

ZAGADNIENIA



Teologiczne podstawy

- teologia i historia diakonatu stałego w Kościele



Diakon - ojciec i mąż

- obecność i rola żony oraz rodziny w posłudze diakona stałego,



Diakon a prezbiterium

- rozeznawanie powołania do diakonatu stałego;

- relacje diakona stałego do biskupa diecezjalnego oraz do kapłanów;

- troska o powołania do diakonatu stałego.

  

Formacja diakonów

- czy diakon stały powinien ukończyć studia teologiczne?

- jaki model formacji przed i po przyjęciu święceń?

Posługa diakonów

- w liturgii

- w przepowiadaniu Słowa

- w dziełach Caritas

Kwestie praktyczne

- strój,

- tytulatura,

- uposażenie materialne itd.

 Ważne daty

TEMATY

 DEBATY

 Zgłoś się do udziału

WAŻNE

DATY

1950

2004

2005

2008

SOBÓR WATYKAŃSKI II

Konstytucja Lumen Gentium (art. 29)

Ojcowie soborowi przywracają insytytucję diakonatu stałego w Kościele Katolickim. Jednocześnie Episkopaty poszczególnych krajów mogą same decydować o czasie wprowadzenia diakonatu stałego w danym kraju.

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

"Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych"

Biskupi polscy zatwierdzają wprowadzenie diakonatu stałego w Polsce. Powstaje dokument, który reguluje kwestie dotyczące formacji i przygotowania kandydatów do posługi diakona stałego.

OŚRODEK FORMACJI

Diecezja Toruńska / Przysiek

Z inicjatywy Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego powstaje pierwszy ogólnopolski Ośrodek Formacji Diakonów Stałych w Przysieku k. Torunia.

PIERWSI DIAKONI

Diecezja Toruńska | Pelplińska | Ełcka

W roku 2008, bp Toruński Andrzej Suski wyświęca pierwszego diakona stałego. W kolejnych tygodniach święcenia otrzymują pozostali dwaj absolwenci Ośrodka w Przysieku - odpowiednio w Pelplinie i w Ełku.

ZANIM SIĘ ZAPISZESZ

 Zobacz Tematyykę

PROFIL

DEBATY

Profil spotkania

Chcemy, aby w trakcie debaty wybrzmiały głosy różnych środowisk. Zależy nam zarówno na stronie naukowej, jak i praktycznej oraz duszpasterskiej w refleksji nad obecnością diakonatu stałego w Kościele w Polsce. W związku z tym nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich, którym bliska jest obecność diakonów stałych w naszym kraju.

 

Planujemy, aby nasze spotkanie składało się z dwóch części: wykładowej oraz panelowej. W pierwszej, wysłuchamy kilku referatów naukowych, a w drugiej będziemy dyskutować i dzielić się wiedzą, doświadczeniem, oczekiwaniami oraz przyszłością diakonatu stałego w Kościele w Polsce.

 

Formularz zgłoszeniowy i opłata

Tematy referatów oraz chęć uczestniczenia w panelu dyskusyjnym należy zgłosić do 15 kwietnia, natomiast udział w debacie do 10 maja 2018 roku. W obu przypadkach należy wypełnić kartę zgłoszeniową (poniżej) i wysłać drogą elektroniczną na adres sekretariatu: nagid@nagid.pl; tel. 602499185. Koszt udziału w spotkaniu: 50 zł. Opłata będzie przyjmowana na miejscu w dniu debaty).

 

 

 

FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Wymagany

Wymagany

Wymagany

PROGRAM WYDARZENIA

 

 

godz. 9.00

Otwarcie Debaty

Bp Wiesław Śmigiel, Biskup Toruński

Ks. prof. Dariusz Kotecki, Dziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

 

godz. 9.20

Bp Andrzej Suski

 Powołanie pierwszego Ośrodka Formacji Diakonów Stałych w Polsce

godz. 9.40

Ks. prof. dr hab. Erwin Mateja

 Proces wprowadzania posługi diakona stałego w Kościele powszechnym i w Kościele w Polsce

 

godz. 10.00

Ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko

 O tytulaturze i stroju diakona stałego

 

godz. 10.20

Dyskusja

Przerwa

 

godz. 11.00

Ks. dr hab. Dariusz Iwański

 O hierarchii w czasach apostolskich

 

godz. 11.20

Ks. dr Stanisław Adamiak

Diakoni w późnej starożytności

 

godz. 11.40

Dr hab. Marek Marczewski

Diakon, przypomnienie służby Kościoła, sakrament Chrystusa Sługi

 

godz. 12.00

Dyskusja

Przerwa

 

godz. 12.30

Ks. dr hab. Daniel Brzeziński

 Diakon szafarzem słowa Bożego: sakramentalny wymiar homilii

 

godz. 12.50

Dk. prof. Michał Masłowski

Diakonia kultury: filozofia dialogu i teologia spotkania

 

godz. 13.10

Mgr Dariusz Chmielewski

Być ojcem i diakonem - spojrzenie pastoralne

 

godz. 13.30

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski

 Pierwsze doświadczenia i pierwsze wyzwania- 10 lat diakonatu stałego w Kościele w Polsce

 

godz. 13.50

Dyskusja

Przerwa

 

godz. 14.40

Panel dyskusyjny o diakonacie stałym w Kościele w Polsce

Doświadczenia i wyzwania codzienności

 

Prowadzenie: ks. dr hab. Dariusz Iwański

 

Uczestnicy: mgr Dariusz Chmielewski, dk. dr Marek Czogalik, dk. prof. Waldemar Rozynkowski, mgr Adam Runiewicz, dr Łukasz Wolański

 

 

Podsumowanie Debaty

Komitet organizacyjny Debaty:

Ks. prof. Dariusz Kotecki

 

 

NA WYDARZENIE ZAPRASZAJĄ

+WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK
w TORUNIU

oraz

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI

KURII DIECEZJALNEJ TORUŃSKIEJ

ORGANIZACJA

PATRONAT

 

Kontakt

ks. dr hab Dariusz Iwański

Wydział Teologiczny UMK

ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń

Email : nagid@nagid.pl

Tel : +48 602499185

 

 © Copyright  2018. All Right Reserved, by N-Adventures

 Zobacz Tematyykę



  
 Ważne daty
 Zgłoś się do udziału
NA WYDARZENIE ZAPRASZAJĄ
 Zobacz Tematyykę




 
 Ważne daty
 Zgłoś się do udziału
NA WYDARZENIE ZAPRASZAJĄ






 Zgłoś się do udziału
NA WYDARZENIE ZAPRASZAJĄ






 Zgłoś się do udziału
NA WYDARZENIE ZAPRASZAJĄ






 Zgłoś się do udziału
NA WYDARZENIE ZAPRASZAJĄ






 Zgłoś się do udziału
NA WYDARZENIE ZAPRASZAJĄ